تبلیغات
پایان دنیا در دنیا چگونه گذشت

پایان دنیا در دنیا چگونه گذشت


روز 21 دسامبر گذشت و حتی یک باد نسبتا شدید هم نوزید و باز هم دست دروغگویانی که برای منافع خود 21 دسامبر را بزرگ کرده بودند رو شد و حیثیت کشورهای شبه متمدن غربی نیز در پی باور این دروغ بزرگ بر باد رفت. این در حالی است که کشورهای غربی شیعیان و اعتقاداتشان را نسبت به منجی و آخرالزمان به سخره می گیرند اما این افراد به ظاهر متمدن روز قبل از نابودی دنیا به قبیله ی مایا پناه برده و با انجام مراسم آیینی خواستار آمرزش از طرف خدا و به تاخیر انداختن نابودی دنیا شدند. البته از این افراد بعید نیست که نابود نشدن دنیا را به پای دعاهای خود بنویسند .

کشور های متمدن غربی این دروغ را چنان باور کردند که از جای جای جهان خود را به این نقطه در آمریکای جنوبی رساندند تا روز آخر را در این مراسم آیینی شرکت کنند ولی باتوجه به این که یک روز از 21 دسامبر گذشت و اتفاقی برای کره زمین رخ نداده پاسخ مسئولین و مدعیان به مردم باید پاسخ قابل توجهی باشد.
تیر سوء استفاده گران در سال 2012 نیز به سنگ خورد البته بنا به گزارش صراط برنامه ریزی کشورهای غربی از ماه ها قبل برای سالهای آینده به چشم میخورد. سالهای 2025 و 2055 هم سالهایی است که گفته می شود اتفاقی عجیب مثل اتفاق عجیبی که در سال 2012 رخ داد اتفاق خواهد افتاد. غربی ها در فیلم ها و بازی های تولید شده شان به این سالها اشاره میکنند تا بعد از سال 2000 و 2012 بتوانند فکر مردم را به سمت سالهایی دیگر منحرف کنند.
چندی پیش ستاره شناسان آمریکایی از برخورد سیاره ای با کره زمین در سال 2055 خبر دادند. این در حالی است که بازی هایی که اخیرا تولید شده مانند آخرین ورژن از بازی پر هزینه ی ندای وظیفه (call of duty) به درگیری و نابودی دنیا در سال 2025 اشاره دارد.

انجام مراسم آیینی در قبیله مایا یک روز قبل از پایان دنیاقالب آماده